“Kopiowanie kodu ze Stacka” nową specjalnością do wyboru na Informatyce.

Końcówka listopada to okres,w którym studenci 3 roku infomratyki W4 wybierają swoje specjalności. Do Sieci komputerowych, Informatyki w medycynie, Inżynierii internetowej oraz Systemów informatycznych dołącza piąta specjalność, Kopiowanie kodu ze Stack Overflow  (ISO).

– Kierunki wraz z ich planami nieprzerwanie się zmieniają tak, by nadążać za trendami na światowym rynku pracy – mówi prodziekan. – Z tego pwoodu wprowadzamy nową specjalność, skupiającą się na zdolnościach wymaganych w największych firmach informatycznych, takich jak Google czy Microsoft.

Studenci, którzy ją wybiora chodzić będą na zajęcia takie jak “Google – Zastosowania Rzeczywiste”, “Duplikaty i Brak Odpowiedzi – Podstawy Stack Overflow” oraz “Łączenie Niezwiązanych Ze Sobą Fragmentów Kodu”. Przewiduje się, że specjalność cieszyć bedzie się wielkim zainteresowaniem, dlatego przwidziane zostanie na nią aż 12 miejsc.

To jest PaliTechnika. Komisją egzaminacyjną będzie sieć neuronowa wykrywająca plagiaty napisana w Pythonie.

Leave a Reply