Pierwsze zdjęcie czarnej dziury wygląda dziwnie podobnie do kampusu PWr.

Dzięki Event Horizon Telescope, sieci teleskopów rozłożonych po całym świecie, udało się naukowcom uchwycić na zdjęciu czarną dziurę. Dla wszystkich jest to ważne wydarzenie, ale stworzyło też kilka pytań. Głównym z nich jest: Dlaczego wygląda jak kampus PWr?

– Czarne dziury cechują się taką masą, że pochłaniają wszystko – mówi dr Idea Reception, astrofizyk. – Masa, światło. W szczególności zasięg telefonii komórkowych.

Z opublikowanego wywodu naukowego dowiadujemy się, że gdyby czarna dziura składała się z kilku budynków, to po wejściu do jednego momentalnie utracilibyśmy zasięg. W takim wypadku jedyną opcją pozostaje opisany już wcześniej słynny Eduroam Schrödingera, który działa i nie działa równocześnie.

To jest PaliTechnika. Ale naprawdę zrobili zdjęcie czarnej dziury.
Artykuł by Apwołt.

Leave a Reply